Inneklima

Dette er en veiledning for å få et best mulig inneklima.

Brevik Boligutleie er opptatt av trivselen i våre utleieenheter. En viktig trivselsfaktor er er at innemiljøet er godt. For å få til dette, er vi avhengig av din hjelp.

  • Ukentlig renhold av boenhet er av stor betydning for innemiljø og trivsel.
  • Fjerning av søppel og rask må fortas ofte med blant annet tanke på lukt.
  • God luftsirkulasjon er viktig med tanke på flere faktorer : tung, fuktig luft kan forårsake blant annet hodepine og allergi. God luftsirkulasjon vil være prevantivt mot dannelse av muggsopp.

Mugg:

Muggsopp kan dannes i de fleste hus dersom man ikke tar forholdsregler. Det viktigste man skal tenke på for å minimalisere risikoen for dannelse av muggsopp, er følgende :

  • Det skal til enhver tid være god luftsirkulasjon i boenheten. Ventiler må til enhver tid være åpne, også om vinteren. Blir disse stengt og man får stillestående varm og fuktig luft, kondenseres dette på vegger og vil dermed danne muggsopp.
  • I bad er det viktig at man lufter godt etter dusjing. Der det er installert vifte, må den stå på helt til den fuktige luften er fjernet, dvs en god stund etter at dusjingen er avsluttet. Det er bedre at viften går for lenge enn for kort tid. Effektforbruket er minimalt.

  • På soverom er det også viktig med god luftsirkulasjon. Sørg for å ha jevn og god lufting. SPESIELT hvis man tørker klær på soverommet. Lufteventil eller spalteventil på vinduer må alltid være åpne. Sørg for ekstra god sirkulasjon ved at man har vindu åpent i et viss tidsrom. Sette gjerne opp soveromsdøren på dagtid.

  • Møbler skal ikke plasseres helt inn til yttervegg. Der kald og varm luft møtes må det være lufting og god luftsirkulasjon. Ellers vil det dannes kondens som igjen kan danne muggsopp. Det anbefales derfor minst 5-10 cm klaring mellom møbler og kald yttervegg. Spesielt på soverom. På soverommet er det også viktig at man ikke henger opp bilder eller klær på yttervegg.

  • For å påvirke luftsirkulasjonen bedre er det er godt tips å bruke kjøkkenvifte en god del.