Festlige lag

Dette er en presisering på hva som er akseptabelt ved festlige lag og bygger opp under punkt 2. i våre husordensregler om nattero mellom kl 23:00 – 07:00.

Generelt :

Dere bor i et tett befolket område. Her bor også mange barnefamilier. Ved utagerende festligheter er det mange barn som blir utrygge og ikke får sove. Dette gjelder også den del av befolkningen som ikke deltar i festligheter. Alle må tenke litt fremover når man selv har små barn som trenger trygghet og ro når de skal sove. Dette er det mange som glemmer i festlige lag.

Det er selvsagt lov til å ha det gøy og ta en fest, men da på en ansvarlig måte. IKKE åpne vinduer og IKKE høy lyd på musikkanlegg. Da unngår man å måtte rope til hverandre.

Besøkende :

Det er også slik at dere som er leietaker har ansvaret for oppførselen til de som er på besøk. Dette gjelder ved opphold inne og utenfor eiendommen. Man kan ikke stå ute på gata og rope og lage støy. Det samme gjelder hvis besøkende gjør skadeverk på eiendommen. Man risikerer da å måtte betale for eventuelle skader som besøkende har påført eiendommen.

Konsekvenser :

Hvis man ikke etterkommer dette og dette blir et gjentakende problem kan det føre til heving av kontrakt. Ved heving av kontrakt, vil leietaker bli belastet med omkostninger knyttet til dette, samt å dekke husleie til nye leietakere er på plass.

Ved å ikke etterkomme ordensreglene om nattero, er dette å anse som ordensforstyrrelse. Dette er da også brudd på politivedtektene for Trondheim. Det vil da gå over til å kunne bli en politisak med de konsekvensene dette kan få. Hvis vi får henvendelse fra naboer om festbråk, vil vi oppfordre dem til å kontakte politiet om dette.