1. Forside
 2. Leietakerinfo
 3. Husordensregler

Husordensregler

Husordensregler for eiendommer eid og forvaltet av Brevik Boligutleie inklusive datterselskaper.

 1. Alle beboere i eiendommene plikter å sørge for orden og ro i sin bolig og i tilhørende fellesområder, og ikke opptre på en måte som er til skade eller sjenanse for eiendommen eller øvrige beboere. Beboerne plikter også å sørge for at besøkende opptrer på samme måte.

 2. Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være nattero i eiendommen. Støyende arbeider skal bare foregå på hverdager mellom klokken 08.00 og 18.00. Selskap eller annen aktivitet som vil medføre mer støy enn normalt, skal varsles til naboer i god tid på forhånd. Da skal også vinduer være lukket.

 3. Ytterdør skal være låst hele tiden.

 4. Musikkundervisning kan ikke gis uten tillatelse fra utleier.

 5. Beboerne er ansvarlig for at trappeoppganger holdes fri for søppel og annet rot og at ingen ting lagres der. Dette er meget viktig med tanke på sikkerhet (brannfare og rømning ved brann) Beboere er også pliktig til å utføre renhold i trapper med tilhørende fellesarealer (siste punkt gjelder ikke Nedre Møllenberggt. 20 og Osloveien 18 B).

 6. NB! Kun restavfall skal kastes i søppeldunker plassert utenfor leiligheten. Restavfall må ikke under noen omstendighet plasseres på bakken da dette vil tiltrekke seg rotter. Avfallsdunker skal være låst med tanke på sikkerhet mot blant annet brannstiftelse.

  Papp, papir, plastemballasje, glass og hermetikkbokser og annet som ikke er restavfall, skal IKKE kastes i søppeldunker for restavfall. Dette skal kastes i kontainere beregnet for dette og er utsatt like ved eiendommene.

 7. Det må ikke holdes husdyr uten utleiers samtykke.

 8. Barnevogner, sykler etc. skal settes på anviste steder.

Ønsker og forventer at dette etterleves og respekteres slik at det blir et godt, trygt og trivelig bomiljø for alle.